Samsung bonus

Kúp si teraz hodinky Samsung a získaj späť až €40 !

POSLEDNÁ ŠANCA!

Počet voľných registrácii prudko klesol a budú určite čoskoro minuté. Preto už neváhajte, urobte si objednávku hneď teraz,

uhraďte ju online a my vám pošleme hneď faktúru, ktorou sa zaregistrujete na Samsung stránke pre získanie €40 bonusu späť !

Postup uplatnenia bonusu

  1. Zakúpte si u nás jeden z vyššie uvedených modelov hodiniek Galaxy z oficiálnej slovenskej distribúcie v období od 04. 05. 2020 do 24. 05. 2020 (keďže ide o limitované počty pre kampaň, urobte tak čo najskôr)
  2. V období od 04. 05. 2020 do 24. 05. 2020 vytvorte registráciu vložením svojich osobných údajov a registráciu zakúpeného prístroja na tomto odkaze https://www.samsung-bonus.eu/sk/registracia

K dokončeniu registrácie prístroja doplňte:

model prístroja

predajcu

IMEI číslo svojho Galaxy prístroja (alebo výrobné číslo SN)

cenu zakúpeného pristroja vrátane DPH

dátum nákupu

kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry)

fotografiu originálneho výrobného štítku prístroja (musí byť na prístroji, alebo screen displeja)

3. Po overení a schválení doplnených údajov Vám bude zaslaný Váš Bonus podľa modelu prístroja, za podmienky, že úplne, správne a platne zaregistrujete Prístroj vrámci voľných registrácií.

NÁKUP môžete začať kliknutím na tento obrázok:

Upozornenie

Dokončenie registrácie bude možné len vobdobí od 04. 05. 2020 do 24. 05. 2020. (Po tomto dátume už registrácia nebude možná a nebude môcť ani vzniknúť nárok na Bonus.)

Podrobné pravidlá kampane Samsung

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor kampane“).

2) Usporiadateľ Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Usporiadateľ Kampane“).

3) Technický správca WEB systému Kampane: spoločnosť Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C152053.

4) Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom bydliska alebo s dodacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť), s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len “Účastník”). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa, a ďalej aj osoby v akomkoľvek príbuzenskom či obdobnom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

5) Kampaň prebieha od 04. 05. 2020 do 24. 05. 2020. To znamená, že poslednú platnú registráciu je možno vykonať dňa 24. 05. 2020 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú..
6) V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba za nákup vybraných modelov zakúpených prístrojov série Samsung Galaxy s nižšie uvedeným označením pochádzajúcich z distribučnej siete Organizátora Kampane a zakúpených iba v predajniach uvedených v článku 7a) týchto pravidiel. Príslušná hodnota bonusu a označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR je:

Model prístrojaVýška bonusu
Galaxy Note 10 256 GB*240,00 €
Galaxy Note 10+ 256 GB*240,00 €
Galaxy S10 128GB*240,00 €
Galaxy S10+ 128GB*240,00 €
Galaxy N10 Lite*120,00 €
Galaxy S10 Lite*120,00 €
Galaxy A71*120,00 €
Galaxy A51*80,00 €
Galaxy Watch 46mm40,00 €
Galaxy Watch 42mm40,00 €
Galaxy Watch Active2 44mm 40,00 €
Galaxy Watch Active2 42mm 40,00 €
Galaxy FIT40,00 €
Galaxy Buds 40,00 €
* – mobilné telefóny nemáme na https://nositelnaelektronika.sk zaradené v ponuke, ale v prípade záujmu ich vieme vrámci akcie dodať.

Označenie prístrojov

Galaxy Note 10+ 256GBGalaxy S10+ 128GBGalaxy N10 LiteGalaxy S10 Lite
SM-N975FZKDORXSM-G975FZKDORXSM-N770FZKDORXSM-G770FZBDORX
SM-N975FZSDORXSM-G975FZWDORXSM-N770FZSDORXSM-G770FZKDORX
SM-N975FZSGORX   
* – mobilné telefóny nemáme na https://nositelnaelektronika.sk zaradené v ponuke, ale v prípade záujmu ich vieme vrámci akcie dodať.
Galaxy Note 10 256GBGalaxy S10 128GBGalaxy A71Galaxy A51
SM-N970FZKDORXSM-G973FZGDORXSM-A715FZKUORXSM-A515FZBVEUE
SM-N970FZSDORXSM-G973FZKDORXSM-A715FZBUORXSM-A515FZKVEUE
 SM-G973FZWDORX SM-A715FZSUORXSM-A515FZWVEUE
* – mobilné telefóny nemáme na https://nositelnaelektronika.sk zaradené v ponuke, ale v prípade záujmu ich vieme vrámci akcie dodať.
Galaxy FitGalaxy Watch 46mm(BT nebo LTE)Galaxy Watch 42mm
SM-R370NZKAXSKSM-R800NZSAXSKSM-R810NZDAXSK
SM-R370NZSAXSK SM-R810NZKAXSK
Galaxy BudsGalaxy Watch Active2 44mm(BT or LTE)Galaxy Watch Active2 40mm(BT nebo LTE)
SM-R170NZWAXSKSM-R820NZDAXSKSM-R830NZDAXSK
 SM-R820NZKAXSKSM-R830NZKAXSK
 SM-R820NZSAXSK 


(ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“).

7) Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

a) Účastník si musí zakúpiť niektorý z Prístrojov Samsung uvedených v článku 6) týchto pravidiel u jedného z oficiálnych predajcov na území Slovenskej republiky:

Agem
Andreashop.sk
Andreashopsala.sk
Asbis
Datacomp
DATART INTERNATIONAL, a.s.
Dates Mobile
Digitall
Domoss
Elektroexpert
Elektromax
Elsatex
Euronics
hej.sk
IRD
mobilonline
mp3.sk
nositelnaelektronika.sk
O2 – sieť predajní
Setel, s.r.o.
TPD/Euronics

(ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“).

b) Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 6) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 04. 05. 2020 do 24. 05. 2020. Účastník musí následne vykonať registráciu na webových stránkach www.samsung-bonus.eu. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Prístroja uvedeného v článku 6) týchto pravidiel získava Účastník za stanovených podmienok možnosť získať späť až 240 EUR. Príslušná hodnota bonusu je uvedená v článku 6) a je daná modelom zakúpeného Prístroja. Zľava môže byť uplatnená až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkach www.samsung-bonus.eu .

c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom v Slovenskej republike zaregistrovali jeden z prvých 30 Prístrojov modelu Galaxy Note 10 256GB, 30 Prístrojov modelu Galaxy Note 10+, 40 Prístrojov modelu Galaxy S10 128GB, 40 Prístrojov modelu Galaxy S10+ 128GB, 30 Prístrojov modelu Galaxy N10 Lite, 30 Prístrojov modelu Galaxy S10 Lite, 70 Prístrojov modelu Galaxy A71, 60 Prístrojov modelu Galaxy A51, 90 Prístrojov modelu Galaxy Watch 46mm BT alebo LTE, 100 Prístrojov modelu Galaxy Watch 42mm, 70 Prístrojov modelu Galaxy Watch Active2 44mm BT alebo LTE, 60 Prístrojov modelu Galaxy Watch Active2 42mm BT alebo LTE, 60 Prístrojov modelu Galaxy FIT alebo Galaxy Buds . Poradie Účastníka je určené dátumom, kedy Účastník registroval Prístroj, nahral účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) a fotografiu výrobného štítku – viď nižšie, a splnil všetky ďalšie povinnosti uvedené v týchto pravidlách Kampane.

d) Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

e) Po registrácii môže Účastník čerpať aj ďalšie zvýhodnené ponuky Organizátora Kampane.

f) Záujem o Bonus Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na webových stránkach http://www.samsung-bonus.eu/ alebo zavolaním tejto požiadavky na telefonickú infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarifu Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem musí Účastník prejaviť najneskôr do 24. 05. 2020 registráciou na stránkach www.samsung-bonus.eu, pričom dokončenie registrácie musí prebehnúť najneskôr do 24. 05. 2020, inak jeho nárok na získanie Bonusu nevzniká.

g) Podmienkou vzniku nároku na Bonus je kúpa a registrácia aspoň jedného Prístroja uvedeného v článku 6) týchto pravidiel v období od 04. 05. 2020 do 24. 05. 2020. Dokončenie registrácie, ako aj zakúpenie Prístroja, je možné uskutočniť iba do 24. 05. 2020. Pri neskoršej registrácii či nesplnení všetkých predpísaných parametrov Prístroja, uvedených v článku 6) týchto pravidiel, nárok na Bonus nevzniká.

Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

8) Všeobecné informácie:

a) Ak chce Účastník získať Bonus a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na stránkach www.samsung-bonus.eu na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať v období priebehu kampane od 04. 05. 2020 do 24. 05. 2020. Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom registrovať zakúpený Prístroj, na ktorý Účastník chce využiť Bonus. Pre aktiváciu Bonusu je nutné dokončiť registráciu, teda priamo nahrať do registračného formulára na webových stránkach www.samsung-bonus.eu kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografiu štítku s IMEI (sériovým číslom) registrovaného Prístroja (štítok musí byť originálny a umiestnený z výroby na Prístroji – iné fotografie štítkov nie sú platné).

e) V tejto Kampani je možné registrovať len Prístroj/e – tzn. Prístroj/e značky Samsung s parametrami uvedenými v článku 6) týchto pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať.

f) Registrácia Prístroja musí byť kompletne dokončená najneskôr do 24. 05. 2020. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na Bonus nárok.

g) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka je možné v Kampani registrovať maximálne dva Prístroje.

h) Fotografia štítku je platná iba vtedy, ak ide o originálny štítok umiestnený výrobou na Prístroji, alebo ak ide o printscreen z displeja Prístroja – iné fotografie štítkov nie sú platné.

9) Registrácia na www.samsung-bonus.eu:

a) Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné uviesť všetky požadované údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, o.č., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka, e-mail Účastníka a číslo bankového účtu. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a vo forme čestného vyhlásenia potvrdí, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie, teda či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky na požadovaných údajoch upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo – ako prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo dostane Účastník aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Prístup k účtu Účastníka Kampane je možný cez stránky www.samsung-bonus.eu zadaním registrovaného telefónneho čísla a hesla do príslušných polí.

e) Pre kompletnú registrácii Prístroja je nutné na svojom účtu vyplniť nasledujúce informácie:
– model Prístroja,
– Predajňu, kde sa kúpa uskutočnila,
– výrobné číslo Prístroja (IMEI = identifikácia Produktu = jedinečné 15 miestne číslo),
– cenu Prístroja, tzn. cena Prístroja s DPH – bez poistenia a pod., ktorá je uvedená na účtovnom doklade (pokladničnom bloku alebo faktúre),
– dátum zakúpenia Prístroja, tzn. dátum uvedený na účtovnom doklade (účtenke alebo faktúre).

Účastník je ďalej povinný nahrať nasledujúce dokumenty:
– čitateľnú kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) preukazujúceho nákup Prístroja
– čitateľnú fotografiu originálneho výrobného štítku Prístroja, kde bude čitateľné IMEI (štítok nájdete na Prístroji – fotografie štítkov z obalov Prístroja nie sú platné).

f) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane, je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia kompletne vyplneného formulára registrácie Prístroja a Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografie výrobného štítku prostredníctvom webových stránok www.samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 14 pracovných dní od vykonania registrácie.

g) Usporiadateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Usporiadateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

h) Ak Účastník od Usporiadateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Usporiadateľa mohla byť označená ako SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Usporiadateľ ani Organizátor Kampane nenesú zodpovednosť za prípadné vypršanie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

Popis a uplatnenie Bonusu

10) Popis Bonusu:

a) Po zakúpení Prístroja/ov, po registrácii Účastníka a Prístroja/ov a pri splnení všetkých ďalších podmienok stanovených v týchto pravidlách má Účastník nárok na získanie Bonusu vo výške 40 EUR, 80 EUR, 120 EUR alebo 240 EUR (podľa modelu Prístroja).

b) Podmienkou pre využitie tohto Bonusu je úplná registrácia Prístroja na webovej stránke www.samsung-bonus.eu.

c) Bonus vo výške 40 EUR, 80 EUR, 120 EUR alebo 240 EUR (podľa modelu Prístroja), je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až dvoch Prístrojov (resp. kombinácie Prístrojov) v súlade s článkom 6) a 7) týchto pravidiel.

11) Využitie Bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie Bonusu prejaví Účastník tak, že sa prihlási na svoj profil na webovej stránke www.samsung-bonus.eu, a registruje Prístroj v súlade s čl. 9 písm. e) týchto pravidiel. Účastník môže o Bonus požiadať tiež prostredníctvom infolinky +420 702 193 570. Na infolinke alebo na webovej stránke www.samsung-bonus.eu sa Účastník dozvie, či spĺňa podmienky pre využitie Bonusu.

b) Každý zakúpený Prístroj musí byť zaregistrovaný na webovej stránke www.samsung-bonus.eu najneskôr do 25. 05. 2020, ak má Účastníkovi vzniknúť nárok na získanie Bonusu. Registrácie po tomto dátume nebudú platné.

c) Bonus bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený pri registrácii. Riadne uplatnený Bonus je Organizátor povinný zaslať Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja, ak sú splnené všetky podmienky pre získanie Bonusu stanovené v týchto pravidlách. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia Bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť. Bonus nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

Ďalšie ustanovenia

12) Účastník si musí po nákupe uschovať účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) preukazujúci nákup Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

13) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia podvodného konania Účastníka Kampane na účel uplatnenia Bonusu v rámci Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní od doručenia žiadosti Organizátora podľa tohto článku. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo takéhoto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.

14) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

15) Vymáhanie účasti na Kampani či Bonuse súdnou cestou je vylúčené.

16) Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania.

17) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.

18) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webovej stránke www.samsung-bonus.eu.

19) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu Bonusu bankou.

20) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane, a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani bezplatne ukončiť jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webovej stránky www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

21) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.